Untitled Document
Bilimsel Program
22 ARALIK 2018, CUMARTESİ
08:15 - 08:30 Sempozyum Açılışı
08:30 - 10:15 ORAL MUKOZADA ENFEKSİYÖZ VE ENFLAMATUVAR HASTALIKLAR
Panel Başkanları: Soner Uzun, Fazıl Apaydın

08:30 - 08:45 Ağız bölgesi anatomisi
İsa Kaya
08:45 - 09:15 Oral mukozada sık görülen mukozal ve dental enfeksiyöz hastalıklar
İlgen Ertam, Özgün Özçaka Yüksel
09:15 - 09:30 Oral liken planus ve tedavisi
Kamil Mülayim
09:30 - 09:45 Oral mukozada otoimmün büllü hastalıklar
Soner Uzun
09:45 - 10:00 Rekürran aftöz stomatit ve Behçet hastalığı
Erkan Alpsoy
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:30    KAHVE ARASI
10:30 - 12:00 ORAL MUKOZA LEZYONLARINA KLİNİK YAKLAŞIM
Panel Başkanları: Günseli Öztürk, İdil Ünal

10:30 - 10:45 Sistemik hastalıklarda oral mukoza
Savaş Yaylı
10:45 - 11:00 Dental materyal kaynaklı alerjik hastalıklar
Nihal Gökmen
11:00 - 11:15 Oral mukozada pigmente lezyonlara yaklaşım
Gülsüm Gençoğlan
11:15 - 11:30 Oral melanom
Işıl Karaarslan
11:30 - 11.45 İlginç Olgular-EgeYA konsey deneyimi
Pelin Güneri, Bengü Gerçeker Türk
11:45 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:30    ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 15:00 ORAL MUKOZADA TANISAL YAKLAŞIM
Panel Başkanları: Pelin Güneri, Hülya Çankaya

13:30 - 13:45 Oral mukozada sitolojik inceleme
Murat Durdu
13:45 - 14:00 Oral prekanseröz lezyonların tanısında Toluidin Blue boyama yöntemi
Betül Karaca
14:00 - 14:15 Oral mukozada prekanseröz lezyonlara yaklaşım
Can Ceylan
14:15 - 14:30 Oral neoplazilerin patolojisi
Ali Veral
14:30 - 14:45 Oral kanser tedavilerinde koruyucu dental yaklaşım
Hülya Çankaya
14:45 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:15    KAHVE ARASI
15:15 - 17:00 ORAL TÜMÖRLERDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR
Panel Başkanları: Tayfun Kirazlı, Ümit Uluöz

15:15 - 15:30 Ağız içi benign lezyonlara cerrahi yaklaşım
Serdar Akyıldız
15:30 - 15:45 Dudak tümörleri
Fazıl Apaydın
15:45 - 16:00 Damak malign tümörlerine cerrahi yaklaşım
Sercan Göde
16:00 - 16:15 Oral kavite kanserlerine cerrahi yaklaşım
Kerem Öztürk
16:15 - 16:30 Orofarinks tümörlerine cerrahi yaklaşım
Ümit Uluöz
16:30 - 16:45 Akılcı ilaç kullanımı
İlkay Aydoğdu
16:45 - 17:00 Tartışma
17:00 - 18:00 ORAL RADYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Panel Başkanları: Can Ceylan, Mustafa Esassolak

17:00 - 17:15 Ağız içi kanser tedavisinde cerrahi dışı yaklaşım
Mustafa Esassolak
17:15 - 17:30 Ağız içi kanser tedavisinde yutma rehabilitasyonu
Sibel Eyigör
17:30 - 17:45 Oral mukozada yara iyileşmesinde PRP/PRF
Bahar Sezer
17:45 - 18:00 Dudaktan kalbe
Fazıl Apaydın
18:00 - 18:15 Kapanış